Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének

hatályos - egységes szerkezetbe foglalt - alaprendeletei

 

 

 

 

 

Sor-szám

Rendelet száma, kihirdetés ideje

Tárgy

Hatályba-lépés időpontja

Megalkotás időpontja

Megjegyzés*

(módosító rendeletek száma)

1.

15/1991. (X. 31.)

Az önkormányzati címer és zászló használatáról

1991.10 31.

1991 10. 30.

18/1996. (V. 1.) ör., 17/1999. (X. 1.) ör., 6/2000. (II. 25.) ör., 17/2000. (IX. 1.) ör., 3/2003. (I. 31.) ör., 5/2004. (III. 26.) ör., 19/2005. (IX. 30.)ör.,20/2009. (IX.25.) ör.
16/2012. (V.31.) ör.
24/2012. (XI. 30.) ör.

2.

22/1993. (XII. 29.)

Az első lakáshoz jutás támogatásáról

1994.01. 01.

1993.12. 28.

15/1995. (V. 31.) ör., 23/1995. (XI. 1.) ör., 5/1996. (I. 31.) ör., 17/1996. (V. 1.) ör., 36/1996. (XII. 18.) ör., 5/2001. (II. 23.) ör., 3/2003. (I. 31.) ör., 5/2004. (III. 26.) ör., 19/2005. (IX. 30.) ör., 12/2007. (III. 30.) ör.
4/2012 (I.17.) ör, 8/2013.(IV.30)ör,

13/2014.(XI.6)ör,18/2017.(IX.29.)ör,

3.

15/1994. (VI. 1.)

A közműves vízellátásról és a közműves csatornázásról

1994.06. 01.

1994.05. 31.

29/1995. (XII. 20.) ör., 39/1996. (XII. 18.) ör., 5/1998. (IV. 1.) ör., 10/1999. (III. 26.) ör., 6/2000. (II. 25.) ör., 13/2000. (IV. 27.) ör., 24/2000. (XII. 22.) ör., 24/2001. (XI. 30.) ör., 1/2002. (II. 1.) ör., 20/2002. (XII. 13.) ör., 3/2003. (I. 31.) ör., 21/2003. (XI. 28.) ör., 5/2004. (III. 26.) ör., 21/2004. (XII. 1.) ör, 22/2005. (XII.2.)ör, 29/2006. (XII. 22.) ör., 33/2007. (XI. 30.) ör., 30/2008. (XII. 19.) ör., 20/2009. (IX. 25.) ör 23/2010. (XII. 17.) ör.,
3/2011 (II.25.)ör.,24/2011(XII.16)ör
8/2012.(III.29)ör.16/2012.(V.31.)ör.

24/2012. (XI. 30.) ör.

3/2013. (II. 27.) ör.

4.

11/1996. (III. 27.)

A vásár és piac fenntartásáról

1996.05. 01.

1996.03. 26.

3/2003. (I. 31.) ör., 5/2004. (III. 26.) ör., 20/2009. (IX. 25.) ör

15/2012. (V. 31.) ör.

24/2012. (XI. 30.) ör.

5.

21/1996. (V. 1.)

Az adóigazgatási feladatot ellátók anyagi érdekeltségi rendszeréről

1996.05. 01.

1996.04. 30.

11/1998. (VII. 1.) ör., 15/2002. (VI. 28.) ör., 5/2004. (III. 26.) ör.

6.

28/1996. (IX. 25.)

Az önkormányzati lakások és helyiségek elidegenítéséről

1996.09. 25.

1996.09. 24.

9/1997. (VI. 23.) ör.,

1/1998. (I. 28.) ör.,

6/1998. (IV. 1.) ör.,

21/2001. (X. 26.) ör.,

3/2003. (I. 31.) ör.,

9/2003. (V. 30.) ör.,

5/2004. (III. 26.) ör.,

7/2006. (III. 31.)ör,

24/2006. (XI. 3.) ör.,

20/2009. (IX. 25.) ör.

25/2012. (XI. 30.) ör.

7.

30/1996. (X. 30.)

A lakások és helyiségek bérletéről

1996.10. 30.

1996.10. 29.

7/1997. (IV. 30.) ör., 14/1999. (VI. 25.) ör., 19/1999. (X. 29.) ör., 7/2001. (III. 30.) ör., 14/2002. (VI. 28.) ör., 3/2003. (I. 31.) ör., 5/2004. (III. 26.) ör., 19/2005. (IX. 30.) ör., 8/2006. (III. 31.), 23/2006. (XI. 3.) ör., 21/2007. (VIII. 31.) ör., 11/2008. (V. 30.) ör., 20/2009. (IX. 25.) ör.

8/2010. (III. 26.)ör.,

24/2012.(XI.30.)ör. 8/2013.(IV.30)ör, 9/2014(V.31.)ör,

13/2014.(XI.6)ör,

9_2018. (V.26)ör,

8.

Az önkormányzati bérlakások lakbéréről 1997.06. 01. 1997.02. 25.

7/1999. (II. 26.) ör.,
8/2000. (II. 25.) ör.,

7/2001. (III. 30.) ör.,

22/2003. (XI. 28.) ör.,

5/2004. (III. 26.) ör.,

28/2006. (XII. 22.) ör.,

24/2007. (VIII. 31.) ör.

15/2012. (V. 31.) ör.
8/2013.(IV.30)ör,
16/2015.(X.30.)ör.

9.

7/1998. (IV. 29.)

Püspökladány Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Alapjáról

1998.04. 29.

1998.04. 28.

5/2004. (III. 26.) ör.

15/2012. (V. 31.) ör. 

 

10.

8/1998. (IV. 29.)

A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról

1998.04. 29.

1998.04. 28.

6/2000. (II. 25.) ör., 5/2004. (III. 26.) ör., 20/2009. (IX. 25.) ör.

15/2012. (V. 31.) ör.

16/2012. (V. 31.) ör.

24/2012. (XI. 30.) ör.

8/2016.(IV.29.) ör.

14/2016.(X.28)ör.

11.

11/1999. (V. 28.)

A helyi közművelődésről

1999.06. 01.

1999.05. 27.

5/2004. (III. 26.) ör., 20/2009. (IX. 25.) ör. 12/2010 (VIII.27) ör.,

19/2013.(XII.20.) ör,.

12.

14/2000. (IX. 1.)

A távhőszolgáltatási díjak megállapításáról és alkalmazásáról

2000.09. 01.

2000.08. 31.

25/2000. (XII. 22.) ör., 25/2001. (XI. 30.) ör., 27/2002. (XII. 20.) ör., 20/2003. (XI. 28.) ör., 15/2004. (IV. 30.) ör., 30/2006. (XII. 22.) ör., 18/2007. (VIII. 31.) ör., 32/2007. (XI. 30.) ör., 7/2008. (III. 28.) ör., 13/2008. (VI. 27.) ör., 18/2008. (IX. 26.) ör., 9/2009. (V. 1.) ör., 20/2009. (IX. 25.) ör. 15/2012. (V. 31.) ör.

24/2012. (XI. 30.) ör.

8/2017. (IV.28.) ör.,

8_2018. )IV.27) ör

13.

29/2000. (XII. 22.)

A mezei őrszolgálatról

2001.03. 01.

2000.12. 21.

3/2001. (I. 26.) ör.,

17/2003. (IX. 26.) ör.,

5/2004. (III. 26.) ör.,

5/2007. (III. 2.) ör.,

16/2007. (VI. 29.) ör.,

20/2009. (IX. 25.) ör.

14.

16/2001. (IX. 14.)

Az önkormányzat polgármesteri hivatala köztisztviselői díjazásának és egyéb juttatásának szabályairól

2001.09. 15.

2001.09. 13.

11/2002. (VI. 1.) ör.,

18/2003. (X. 31.) ör.,

5/2004. (III. 26.) ör.

15.

3/2002. (III. 4.)

A közterületek használatáról és a közterületek rendjéről

2002.04. 01.

2002.03. 03.

3/2003. (I. 31.) ör.,

15/2004. (IV. 30.) ör.,

19/2005. (IX. 30.)ör.,

19/2007. (VIII. 31.)ör.,

20/2009. (IX. 25.) ör.

15/2012. (V. 31.) ör.,

16/2012. (V. 31.) ör.

24/2012. (XI. 30.) ör.

3/2013. (II. 27.) ör.

16/2013.(XI.29.) ör.,

16.

1/2003. (I. 31.)

A szeszesital fogyasztásának korlátozásáról közterületen és egyéb helyeken

2003.01. 31.

2003.01. 30.

5/2004. (III. 26.) ör.

16/2012. (v. 31.) ör.

24/2012. (XI. 30.) ör.

17.

6/2004. (III. 26.)

A bérbeadás útján hasznosított lakások víz- és csatornadíjainak bérlőre való áthárításáról

2004.05. 01.

2004.03. 25.

-

 

 

18.

8/2004. (III. 26.)

Az egyes önkormányzati hatáskörök gyakorlásának átruházásáról

2004.05. 01.

2004.03. 25.

22/2004. (XII. 1.) ör.,
19/2005. (IX. 30.) ör.,

2/2009. (I. 30.) ör.

15/2012. (V. 31.) ör.

8/2013.(IV.30)ör,

13/2014.(XI.6)ör,

7/2015.(III.27.)ör,

19.

9/2004. (III. 26.)

Az önkormányzat tulajdonában lévő közutak, járdák nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjakról

2004.05. 01.

2004.03. 25.

19/2005. (IX. 30.) ör.,

20.

10/2004. (III. 26.)

A helyi iparűzési adóról, a magánszemélyek kommunális adójáról és az idegenforgalmi adóról

2004.05. 01.

2004.03. 25.

2/2007. (I. 26.) ör.,
24/2010.(XII.17.) ör,

5/2017. (II.24.)ör., 

14/2017 (IX.1.) ör.,  

 

 

21.

14/2004. (III. 26.)

A temetőkről és a temetkezési tevékenységről

2004.05. 01.

2004.03. 25.

14/2005. (VII. 1.) ör., 19/2005. (IX. 30.) ör., 27/2006. (XII. 22.) ör., 31/2007. (XI. 30.) ör., 28/2008. (XII. 19.) ör., 26/2009. (X. 30.) ör., 32/2009. (XII. 18.) ör. 19/2010.(XI.25.) ör, 4/2011.(III.23.) ör,16/2011(IX.30)ör,

15/2012. (V. 31.) ör.,

16/2012. (V. 31.) ör.

17/2012. (VI. 29.) ör.

24/2012. (XI. 30.) ör.

26/2012. (XI. 30.) ör.,

19/2013.(XII.20.ör.,

1/2014. (I.31.) ör.,

6/2015. (III.27)ör,

22.

18/2004. (V. 28.)

A sportról

2004.06. 01.

2004.05. 27.

20/2009. (IX. 25.) ör.

24/2012. (XI. 30.) ör.

23.

7/2005. (V. 27.)

Püspökladány város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről

2005.07. 01. 

2005.05. 26.

19/2005. (IX. 30.) ör.,
24/2009. (X. 30.) ör.

5/2011 (IV 1.) ör.

17/2011(X.28) ör.

5/2012 (II.10.)ör,
Belterület szabályozási terv

Külterület szabályozási terv

14/2013.(X.17.) ör.,

11/2014.(VII.1.) ör.,

18/2014.(XII.19) ör.

2/2015.(I.30.) ör.
8/2015.(V.1)ör.
17/2015.(XI.27)ör.

10/2016.(VI.30)ör.,

13/2016.(IX. 30)ör.

16/2016.(XI.25)ör.

18/2016.(XII.16)ör.
17/2017.(IX.29)ör,

22/2017.(XII.15)ör,

10/2018. (IV.27)ör,

24.

9/2005. (V. 27.)

A gépjármű-várakozóhelyek biztosításáról

2005.07. 01.

2005.05. 26.

-

25.

12/2006. (VI. 30.)

Az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről

2006.07. 15.

2006.06. 29.

17/2006. (IX. 1.) ör., 8/2008. (III. 28.) ör., 20/2009. (IX. 25.) ör.
13/2010 (X. 1.) ör.,

16/2012. (V. 31.) ör.

24/2012. (XI. 30.) ör.

26.

38/2007. (XII. 21.)

A helyi jelentőségű védett természeti területek védettségének fenntartásáról                  

2008.01. 01.

2007. 12.20.

-

27.

9/2008. (III. 28.)

A talajterhelési díj helyi szabályairól

2008.03. 28.

2008.03. 27.

20/2009. (IX. 25.) ör.
2/2012.(I.17.) ör,

18/2012. (VI. 29.) ör.

24/2012. (XI. 30.) ör.

2/2016.(I.29)ör.

28.

Az önkormányzat vagyonáról,a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól

2012.12.01

2012.11.29

9/2014(V.31.)ör,

5/2016(IV.1)ör.,

29

A kitüntetések, elismerő címek, díszpolgári cím adományozásáról 2012.03.01. 2012.02.26 15/2013(XI.29.)ör.,

30

Püspökladány Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról 2013.04.05. 2013.04.03

9/2013. (IV.30)ör.,

11/2013.(V.31)ör.,

19/2013.(XII.20.)ör.,

6/2014.(II.28)ör.,

9/2014(V.31.)ör,

13/2014.(XI.6)ör,

17/2014(XII.19)ör,

5/2015.(II.27.)ör.

9/2015.(V.1.)ör,

14/2015.(VI.26)

6/2016.(IV.1.)ör.,

3/2017.(I.27)ör.,

4/2018.(II.23)ör,

11/2018.(V.31)ör,

14/2018,(VII.12)ör,

31.

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról

2014.02.01.

2014.01.30.

10/2014.(VI.27)ör,

32.

Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról 2014.12.01. 2014.11.27. -

33.

A szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról 2015.03 01. 2015.02.26

13/2015.(VI.03.)ör,
18/2015(XI.27)ör,
15/2016.(X.28)ör.,

7/2017.(IV.28.)ör.,

15/2017.(IX.1.)ör.,
3/2018,(II.23)ör,

34.

A közterületek elnevezésének, az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés, valamint a
házszám-megállapítás szabályairól
2016.02.01.
2016.01.29.
-

35.

4/2016. (II. 26.)

Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

2016.02.27.

2016.02.25.

9/2016(V.27)ör,
12/2016(IX.30)ör.
17/2016.(XII.16.)ör.

1/2017(I.27)ör.,

36.

Az önkormányzat 2015.évi zárszámadásáról
2016.04.30.
2016.04.28.
-

37.

Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásáról
2016.07.01.
2016.06.30.
13/2018.(VI.29.)ör,

38

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
2017. 02. 25
2017. 02. 23

9/2017.(V.26.)ör,
11/2017.(VI.30)ör,
16/2017.(IX.29.)ör,

19/2017. (XII.01.)ör,

39.

A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép védelemmel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól
2017.03.30.
2017.03.30.

 

40

Az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról
2017.05.27.
2017.05.25.
-

41

Az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról és kialakításáról
2017.09.02.
2017.08.31.
-

42

A hivatali helyiségen és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól
2017.10.01.
2017.08.31.

43

A településkép védelméről
2017.10.01.
2017.09.28.

44

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
2018.03.15
2018.03.13.
12/2018.(VI.1)ör,

45

6/2018. (III. 14.) A kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről
2018.03.15
2018.03.13.
 
46 7/2018. (IV. 27.) Az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáró
2018.04.28
2018.04.26
 

 

*Megjegyzés: az egységes szerkezetbe foglalt rendeletet módosító rendelet száma