Kezdő oldal  
 
Akadálymentes változat
Fő menü
Kezdő oldal
Köszöntő
Önkormányzat
Kitüntetettek
Helyi Rendeletek
Közös Önkormányzati Hivatal
Választások
Hirdetmények
Közalapítványok
Felügyelt intézmények
Oktatás
EU-projektek
Gazdasági társaságok
Állás pályázatok
EU-s Pályázatok
Üvegzseb
Archívum
Közbeszerzés
Beszerzési felhívások
Települési Értéktár

...........................................................
Közérdekű Információk
A város története
Idegenforgalom
Rendezvény naptár
Gyógyfürdő
Testvérvárosok
Civil szervezetek
Vállalkozások
Galéria
Vendégkönyv
Térkép
Vonalban
Jelenleg 5 vendég olvas minket
Hasznos Hírek
Hasznos Hírek
A legfrissebb hasznos hírek non-stop!
Statisztika
Látogatók: 2569846
 
 

Püspökladány települést
a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja

Földhivatali Portál 

www.magyarorszag.hu


 
 
 
Közadatkereső


 
 
 
 
Óvodai beiratkozás
2018. március 19. hétfő 00:00
                       
 
K Ö Z L E M É N Y
 
a 2018/2019. nevelési évre történő óvodai beiratkozás rendjéről
 
Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény valamennyi tagóvodájába a gyermekeket a 2018/2019. nevelési évre
 
2018. április 23-24-25. (hétfő-kedd-szerda) napokon, 8.00-16.00 óra közötti időpontban
 
lehet beíratni........
                            

A beiratkozás helyszínei:

Katica Óvoda                          Bajcsy-Zs. u. 8. sz.

Árpád Óvoda                          Árpád u. 18. sz.

Fészek Óvoda                         Zrínyi u. 2. sz.

Mezeivirág Óvoda                   Gárdonyi Géza u. 49. sz.

Napfény Óvoda                       Honvéd u. 16-18. sz.

Nyitnikék Óvoda                     Karcagi u. 37. sz.

Szivárvány Óvoda                   Honvéd u. 12. sz.

 A tagóvodák várják azon kisgyermekeket akik:

·    2018. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket,

 ·   3. életévüket a felvételtől számított fél éven belül betöltik, feltéve, hogy minden, a településen      lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

 Felhívom a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy azon gyermekek számára, akik augusztus 31-ig betöltik a harmadik életévüket, az óvodai nevelésben való részvétel legalább napi négy óra időtartamban kötelező.

A három éves kortól kötelező óvodai nevelés alól különösen indokolt esetben a szülő kérelmére az óvodavezető és a védőnő egyetértésével a jegyző felmentést adhat, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

A felmentés iránti kérelmet a beiratkozás időpontja előtt be kell nyújtani a Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjéhez (4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.)

 A szülő, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül, írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában a tartózkodási helye szerinti illetékes jegyzőt.

 A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

- a gyermek nevére kiállított lakcímkártya,

- a gyermek születési anyakönyvi kivonata,

- a gyermek TAJ kártyája,

- a szülő nevére kiállított személyi azonosító és lakcímkártya.

Kérem a Tisztelt Szülőket, hogy a fentiekben meghatározott időpontokban gondoskodjanak gyermekük óvodába történő beíratásáról, mivel a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülő felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket a kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

Jogorvoslati lehetőség: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 37. § (2)-(3) bekezdése értelmében a szülő a közléstől, ennek tudomására jutától számított 15 napon belül a gyermek érdekében – az óvodai felvétellel és az óvodából való kizárással kapcsolatban – érdeksérelemre hivatkozással írásbeli kérelemben eljárást indíthat a fenntartónál.

                                                                                                     K e s e r ű  László

                                                                                                             jegyző

Utolsó frissités ( 2018. március 19. hétfő 09:02 )
 
< Előző   Következő >
 
 
  
EU-projektek


 
Elektronikus Ügyintézéswww.valasztas.hu


 
 
Püspökladányi Hírek 

Egyesített Óvodai Intézmény
  

Városüzemeltető
 
 

www.puspokladany.hu . Minden jog fenntartva!
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges.Ez alól kivételek a közérdekű adatok.
4150. Püspökladány. Bocskai.u.2.