Kezdő oldal  
 
Akadálymentes változat
Fő menü
Kezdő oldal
Köszöntő
Önkormányzat
Kitüntetettek
Helyi Rendeletek
Közös Önkormányzati Hivatal
Választások
Hirdetmények
Közalapítványok
Felügyelt intézmények
Oktatás
Gazdasági társaságok
Állás pályázatok
EU-s Pályázatok
Üvegzseb
Archívum
Közbeszerzés
Beszerzési felhívások
Települési Értéktár

...........................................................
Közérdekű Információk
A város története
Idegenforgalom
Rendezvény naptár
Gyógyfürdő
Testvérvárosok
Civil szervezetek
Vállalkozások
Galéria
Vendégkönyv
Térkép
Vonalban
Jelenleg 1 vendég olvas minket
Hasznos Hírek
Hasznos Hírek
A legfrissebb hasznos hírek non-stop!
Statisztika
Látogatók: 2410461
 
 

Püspökladány települést
a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja

Földhivatali Portál 

www.magyarorszag.hu


 
 
 
Közadatkereső


 
 
 
 
Intézményvezetői álláspályázat
2017. május 16. kedd 00:00
 
Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Püspökladány Város Önkormányzata
Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény

óvodavezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2017. augusztus 1. napjától 2022. július 31. napjáig szól.

A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4150 Püspökladány, Bajcsy-Zs. u. 8.


A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben foglaltakra. Az intézmény szakszerű és törvényes működtetése; a pénzeszközökkel való ésszerű, célszerű és takarékos gazdálkodás; az óvodáskorú gyermekek óvodai nevelésének megszervezése; az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlása; kapcsolattartás a fenntartóval.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
       
Pályázati feltételek:
•       - Főiskola, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) a) pontjában meghatározott felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,
•           - pedagógus munkakörben szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
•         - magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával történő rendelkezés, ill. bevándorolt vagy letelepedett státusz
•        - a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 66. § (1) b) és c) pontja alapján büntetlen előélet és cselekvőképesség,
•         - pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
•      - a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással, egyidejűleg pedagógus munkakörben történő, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•          - részletes szakmai önéletrajz,
•       - az intézmény vezetésére vonatkozó vezetési program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések,
•         - végzettséget igazoló okiratok hitelesített másolata,
•         - az előírt szakmai gyakorlat meglétének hitelt érdemlő igazolása,
•         - büntetlen előéletet igazoló 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
•      - a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
•       - a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arról, hogy a pályázatát a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja.

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:
2017. június 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Keserű László jegyző nyújt, a 06/54/517-111 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•        - Postai úton, a pályázatnak a Püspökladány Város Önkormányzata címére történő megküldésével (4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1122/2017 , valamint a beosztás megnevezését: óvodavezető.
vagy
•         - Személyesen: Dombi Imréné polgármester, Hajdú-Bihar megye, 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel. A benyújtott pályázatokról a pályázati határidőt követően a jogszabályokban meghatározottak szerint írásba foglalt vélemények alapján Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete dönt. A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, amennyiben a megadott határidőben megfelelő pályázat nem érkezik.

A pályázat elbírálásának határideje:
2017. július 31.

Utolsó frissités ( 2017. május 16. kedd 09:17 )
 
< Előző   Következő >
 
 
 
 www.valasztas.hu


 
 
Püspökladányi Hírek 

Egyesített Óvodai Intézmény
  

Városüzemeltető


 
 

www.puspokladany.hu . Minden jog fenntartva!
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges.Ez alól kivételek a közérdekű adatok.
4150. Püspökladány. Bocskai.u.2.