Kezdő oldal  
 
Akadálymentes változat
Fő menü
Kezdő oldal
Köszöntő
Önkormányzat
Kitüntetettek
Helyi Rendeletek
Közös Önkormányzati Hivatal
Választások
Hirdetmények
Közalapítványok
Felügyelt intézmények
Oktatás
EU-projektek
Gazdasági társaságok
Állás pályázatok
Üvegzseb
Archívum
Közbeszerzés
Beszerzési felhívások
Települési Értéktár

...........................................................
Közérdekű Információk
A város története
Idegenforgalom
Rendezvény naptár
Gyógyfürdő
Testvérvárosok
Civil szervezetek
Vállalkozások
Galéria
Vendégkönyv
Térkép
Vonalban
Jelenleg 3 vendég olvas minket
Hasznos Hírek
Hasznos Hírek
A legfrissebb hasznos hírek non-stop!
Statisztika
Látogatók: 2669958

Püspökladány települést
a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja

Földhivatali Portál 

www.magyarorszag.hu


 
 
 
Közadatkereső


 
 
 
 
Pályázati kiírás házi gyermekorvosi praxis betöltésére
2017. március 31. péntek 01:00
Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete
pályázatot hirdet
házi gyermekorvosi praxis betöltésére

A feladat ellátásának helye:
                I. sz. Gyermekorvosi Rendelő
               4150 Püspökladány, Kossuth u. 1. szám

A praxis ellátásának módja:
A püspökladányi 090095070 ÁNTSZ azonosító számú házi gyermekorvosi praxis vállalkozási formában történő működtetése területi ellátási kötelezettséggel, csecsemővédelmi tanácsadás, valamint iskola- és ifjúság-egészségügyi ellátásban való részvétellel.
A központi háziorvosi ügyelet ellátásáról Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat-ellátási szerződés útján gondoskodik, ezért a praxist betöltő nem köteles részt venni a háziorvosi ügyeleti feladatok ellátásában.

A praxisjog megszerzésének ellenértéke:
A 090095070 számú házi gyermekorvosi praxis praxisjoga feladat-ellátási szerződés megkötése esetén térítésmentesen kerül átadásra a nyertes pályázó részére.

Pályázati feltételek:
-    büntetlen előélet,
-    csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvosi képesítés,
-    az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben előírt feltételek megléte,
-    magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz,
-    Magyar Orvosi Kamarai tagság.

A pályázathoz csatolandó dokumentumok:
-    részletes szakmai önéletrajz,
-    iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata,
-    3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
-    egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén az alapító okirat /alapszabály/ és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat hitelesített másolata,
-    Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
-    egészségügyi alkalmasságot igazoló irat másolati példánya,
-    illetékes hatóság részéről kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak,
-    a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléshez hozzájárul,
-    a pályázó nyilatkozata amely szerint hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati eljárás résztvevői a pályázati anyagot megismerhessék,
-    a pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázatát a Szociális és Humán Bizottság, valamint a Képviselő-testület nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja.

A praxis finanszírozása:
A házi gyermekorvosi alapellátás keretébe tartozó feladatok finanszírozása az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet szabályai  szerint  a  praxist   betöltő   egészségügyi   szolgáltatónak  az   Országos Egészségbiztosítási Pénztár területileg illetékes hatóságával kötött külön szerződés alapján történik.

Az ellátandó körzetre vonatkozó adatok:
A területi ellátási kötelezettség a püspökladányi I. számú házi gyermekorvosi körzet 0-14 éves korú lakosságának ellátására vonatkozik, mely körzet 0-14 éves korú lakosságának száma a körzethez tartozó utcajegyzék szerint 679 fő.

A pályázat benyújtásának határideje:
2017. december 29.

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot postai úton kell benyújtani Püspökladány város polgármesterének címezve (Püspökladány Város Önkormányzata Dombi Imréné polgármester, 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz.). Kérjük a borítékon feltüntetni: „Házi gyermekorvosi pályázat I. sz. körzet”

A pályázat elbírálásának határideje:
A pályázat benyújtásának határidejét követő soros képviselő-testületi ülés. (2018. január 25.)

Szükség esetén szolgálati lakás biztosítására van lehetőség.

Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A jogviszony időtartama:
A feladat-ellátási szerződés határozatlan időtartamra szól.

A jogviszony kezdete:
A feladat-ellátási szerződés megkötését követően az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó jogerős működési engedély alapján az Országos Egészségpénztárral megkötött finanszírozási szerződés hatályba lépésének napja, de legkésőbb 2018. március 1.


Utolsó frissités ( 2017. október 06. péntek 11:09 )
 
< Előző   Következő >
 
 
  
EU-projektek


 

 
Elektronikus Ügyintézéswww.valasztas.hu


 
 
Püspökladányi Hírek 

Egyesített Óvodai Intézmény
  

Városüzemeltető
 
 

www.puspokladany.hu . Minden jog fenntartva!
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges.Ez alól kivételek a közérdekű adatok.
4150. Püspökladány. Bocskai.u.2.